Logo

Zasady Współpracy Online

Poniższe punkty określają szczegóły współpracy online pomiędzy dietetykiem a pacjentem. Warunkiem podjęcia współpracy jest zapoznanie się z poniższymi sformułowaniami i ich akceptacja.

 1. Usługodawcą jest dietetyk Aleksandra Pichur.
 2. Informacja o świadczonych usługach i ich cennik znajdują się na stronie: https://aleksandrapichur.pl/oferta
 3. Na początku wizyty pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przesyłając odpowiedni dokument (otrzymany mailowo przed wizytą).
 4. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i ich przetwarzania znajdują się w Klauzuli Informacyjnej przesyłanej do pacjenta przed pierwszą wizytą.
 5. Forma i termin pierwszej wizyty ustalana jest wspólnie przez pacjenta i dietetyka drogą mailową. Informacje na temat formy pierwszej wizyty znajdują się pod adresem: https://aleksandrapichur.pl/oferta
 6. Płatność za usługi odbywa się po odbyciu konsultacji, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie. Płatność odbywa się przelewem na konto bankowe:
  Aleksandra Pichur
  numer konta: 88 1050 1575 1000 0097 1996 3671
  tytuł przelewu: imię i nazwisko pacjenta + nazwa wykupionej usługi
 7. Materiały (zalecenia żywieniowe / jadłospis / schemat diety) przesyłane są na podany podczas wizyty adres mailowy pacjenta. Materiały przesyłane są 3-5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty za usługi. Po otrzymaniu materiałów pacjent zobowiązany jest potwierdzić ich otrzymanie (odsyłając wiadomość zwrotną).
 8. Materiały przygotowywane są indywidualnie dla każdego pacjenta, w związku z tym:
  • zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827 art. 38) produkty personalizowane nie podlegają zwrotom,
  • zabrania się przekazywania i odsprzedawania ich osobom trzecim.
 9. Przy wykupieniu współpracy miesięcznej:
  W celu monitorowania efektów raz w tygodniu pacjent proszony jest o przesłanie raportu dietetycznego (wzór raportu dostaje od dietetyka wraz z materiałami). Na podstawie raportu oceniane są efekty i wprowadzane ewentualne modyfikacje w jadłospisie lub schemacie diety (w zależności od formy współpracy). Pacjent ma możliwość kontaktu mailowego z dietetykiem podczas całego czasu współpracy. Opłata za przedłużenie współpracy odbywa się z góry - po skończeniu poprzedniego miesiąca współpracy.
 10. Informacje na temat Polityki Prywatności i przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://aleksandrapichur.pl/polityka-prywatnosci
Ta strona stosuje pliki cookie w celu świadczenia usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. polityka prywatności